• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Avtale om medisinering av barn i grunnskole og SFO

Informasjon om skjemaet

Før du begynner å fylle ut dette skjemaet bør du ha funnet frem:

 • Barnets fødselsnummer.
 • Kontaktinformasjonen til barnets fastlege.
 • Informasjon om medisiner og instruks om medisinering.

Fordi hvert barn i Lørenskog-skolen har sin egen arkivmappe hvor informasjon og skjemaer lagres, må du sende inn et skjema for hvert barn du har i barnehage og/eller skole og SFO.


 Avtalen er mellom skole/SFO og elev/foresatte og gjelder:

 • Medisinering i skole/SFO
 • innlevering av medisiner – oppbevaring av medisiner


Foresatte (eller eldre elever) har ansvar for:

 • Å orientere skolen v/rektor om behovet for medisinering
 • Å gi relevante opplysninger for medisineringen i forhold til barnets medisinske tilstand
 • At opplysninger på medisinoversikten er korrekt, at opplysninger i medisinoversikten, herunder opplysninger om navn på legemiddel, administrasjonsform, dosering og tidspunkt for medisinering er korrekt, (medisinoversikten er innlemmet i denne avtalen)
 • Å opplyse om det er behov for særlig oppfølgning i forbindelse med medisineringen (observasjon el.)
 • Leverer legemiddel til skolen/SFO (skjema for mottak av medisiner fra foresatte/eleven til skole/SFO benyttes)
 • At doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legemiddel og riktig mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelle datoer
 • Å opplyse om eventuelle endringer i medisineringen


Skole/SFO har ansvar for:

 • At legemidler oppbevares forsvarlig (bør låses inn og oppbevares adskilt for hvert enkelt barn)
 • Å gi legemidlene i henhold til medisinoversikten og denne avtale
 • Å varsle foresatte om ev. uteglemte doser
 • Å følge veiledning for uventede hendelser og varsle foresatte ved ev uventede hendelser
  Å benytte relevante skjemaer (krysset av i kolonnen ”skjemaer”)
 • At styrer/rektor legger til rette for at ansatte som skal bistå med medisinering får nødvendig opplæring, og at opplæringen oppdateres/gjentas
 • Å kontakte fastlege/behandlende lege dersom det er behov for bistand fra helsepersonell. (Helsestasjon/skolehelsetjenesten kan eventuelt kontaktes dersom foresatte har samtykket til dette).
 • Å kontakte legevakten/akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) tilkalles dersom alvoret i situasjonen tilsier dette.
 • At avtalen og de ulike skjemaene ligger i barnets mappe
 • At personvernet ivaretas
Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på knappen som heter Hjelp (øverst til høyre) for generell hjelp om skjema.

Felter merket med * betyr at det er obligatorisk å fylle ut feltet.

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.

Vennligst vent...

Loader