• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om trefelling på kommunal eiendom

Informasjon

Følgende legges til grunn ved behandling av søknader:
• Jr. "Lov om rettshøve mellom grannar" (naboloven) – jfr. §§2 og 12 (lovdata)
• Reguleringsbestemmelser
• Politiske vedtak og vedtatte planer mv.

Meldinger om trær som kan utgjør en reell fare, følges opp umiddelbart etter at meldingen er mottatt.

Vurdering av søknaden
Parkkontoret søker i størst mulig grad å bevare kommunens grønne arealer for økt trivsel og helse, samt sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Trær og annen lavere vegetasjon er viktige elementer i denne sammenheng. Momenter ved vurderinger i hver enkelt sak gjøres på bakgrunn av:

• Risiko, treets alder og kondisjon.
• Hensyn til det biologiske mangfoldet.
• Estetiske vurderinger av treet eller trærne i området som helhet.
• Klimatiske vurderinger - f.eks. økt vindeksponering og ringvirkninger av dette.
• Om treet/trærne er til skade eller særlig ulempe for søkeren er større enn verdien er for eieren.
• Trær som henger inn over søkers eiendom, felles. Kun i tilfeller der disse trærne er av spesiell betydning, f.eks. ut fra biologisk mangfold, kan beskjæring/kronereduksjon eller annen løsning være aktuelt.
• Ved sykdom, allergier, bevegelseshindring/handicap eller andre spesielle forhold som søker anførere, behandles søknaden særskilt etter framlagt dokumentasjon.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at fjerning av trær for å oppnå utsikt og ved dårlige solforhold utover det naboloven regulerer imøtekommes ikke.

Vi gjør videre oppmerksom på at kommunen som rutine vil vurdere å anmelde selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse eller felling av flere trær enn det er gitt tillatelse til. Det kan også bli krevd gjenplanting og/eller erstatning.

Lørenskog kommune søker ellers å bidra til løsninger som ivaretar både allmenne hensyn og søkeren.

Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på knappen som heter Hjelp (øverst til høyre) for generell hjelp om skjema.

Felter merket med * betyr at det er obligatorisk å fylle ut feltet.

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.

Vennligst vent...

Loader