• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Salgsbevilling

Informasjon

NB! Dette skjemaet signeres elektronisk. Signeringsprosessen kan ta litt tid og det er veldig viktig at du ikke lukker nettleseren før signeringen er fullført. Ikke lukk vinduet før du ser "Kvittering for innsendt skjema" på skjermen.


Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet på datamaskin og bruker Google Chrome som nettleser.

Alle butikker/utsalgssteder som ønsker å selge alkoholholdig drikk (øl og rusbrus), må ha salgsbevilling fra kommunen.

Salgsbevilling kan gis for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet.

Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Opplysninger / vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling:

 

 • Opplysninger om hvem som søker salgsbevillingen
  - Hvis søker er en juridisk person oppgis også fysisk kontaktperson. 
 • Hvem eier virksomheten
  - Evt. opplysninger om bakenforliggende eierforhold
  - Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten 
 • Firmaattest
 • Skatteattest
 • Opplysninger om salgsstedet adresse, gnr/bnr
 • Kopi av skjøte eller leiekontrakt og eventuelt fremleiekontrakt og/eller franchiseavtale
 • Opplysninger om hvem som er styrer og stedfortreder
  - Det må oppgis fødselsnummer, adresse og bostedskommune 
 • Opplysninger om styrer og stedfortreders tilknytning til utsalgsstedet
  - Evt. med dokumentasjon av ansettelsesforhold 
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Beskrivelse av type utsalgssted
  - dagligvare, ølutsalg, grønnsakshandel el
  - åpningstider
  - vedlegg skisse over arealet, herunder plassering i bygget.
 • Hvilke salgstider det søkes om
 • Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk første kalenderår
 • Hvis bevillingssøker har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven fra før oppgis hvilke.
 • Tidspunkt for overdragelse dersom bevilling søkes i forbindelse med overdragelse
  - eventuelt kjøpekontrakt

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på dette skjemaet.

Kommunens saksbehandling

Når komplett søknad er mottatt innhenter kommunen uttalelse til søknaden fra politiet, sosialtjenesten og skatt- og avgiftsmyndigheten.

Vedtak om salgsbevilling fattes normalt av formannskapet.

Når vedtak er fattet sendes en skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra man har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Klage

Kommunens vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottak av underretning om vedtak. I klagen må det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunnelsen for dette.

Klageinstans er Statsforvalter i Oslo og Viken. Klagen sendes Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog slik at kommunen selv først kan vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket.

Gebyr

Kontroll

Mer informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på denne siden. Du kan også ta kontakt med Lørenskog kommune på telefon 67 93 40 00 eller epost postmottak@lorenskog.kommune.no
Help
Close

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på knappen som heter Hjelp (øverst til høyre) for generell hjelp om skjema.

Felter merket med * betyr at det er obligatorisk å fylle ut feltet.

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.

Please wait...

Loader