• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Serveringsbevilling

Informasjon

Opplysninger/vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

NB! Dette skjemaet signeres elektronisk. Signeringsprosessen kan ta litt tid og det er veldig viktig at du ikke lukker nettleseren før signeringen er fullført. Ikke lukk vinduet før du ser "Kvittering for innsendt skjema" på skjermen.


Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet på datamaskin og bruker Google Chrome som nettleser.

Den som ønsker å drive et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Det er bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum. Dersom serveringsstedet også skal skjenke alkohol må det i tillegg søkes om skjenkebevilling.

Dette skal være med i søknaden:

• Navnet på serveringsstedet
• Serveringsstedets adresse og telefonnummer
• Navn, organisasjonsnummer/fødselsnummer, adresse, tlf. og e-post til den hvis regning serveringsstedet skal drives (bevillingssøker/driftsselskapet).
  - Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person skal det også gis opplysning om eiersammensetning og navn på fysisk kontaktperson.


• Navn, fødselsnummer og adresse til daglig leder.
• Dokumentasjon for at daglig leder har bestått etablererprøven
• Dokumentasjon for daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
• Navn, fødselsnummer og adresse til personer med vesentlig innflytelse på virksomheten.
• Driftskonsept og beskrivelse av serveringsstedets utforming
• Vedlegg skisse over serveringstedets arealer herunder plassering i bygget (inne og ute)
• Firmaattest for alle firma som er involvert i driften
• Skatteattest for den hvis regning serveringsstedet drives

Ved uteservering:


Kommunens saksbehandling

Når søknad om serveringsbevilling er mottatt, innhenter kommunen uttalelse fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommune kan også innhente opplysninger fra andre offentlige myndigheter, for eksempel Mattilsynet.

Det er rådmannen v/ juridisk seksjon som, i henhold til delegert myndighet, fatter vedtak på søknad om serveringsbevilling.

Du vil få skriftlig melding om kommunens vedtak.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på dette skjemaet.

Behandlingstid

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi, skatte- og avgiftsmyndigheter eller andre offentlige instanser har bemerkninger til søknaden. Det samme gjelder hvis det gjøres endringer i søknaden i behandlingsperioden.

Serveringsbevilling anses ikke for gitt selv om fristen oversittes.

Klage

Kommunens vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottak av underretning om vedtak. I klagen må det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunnelsen for dette.

Klageinstans er Statsforvalter i Oslo og Akershus. Klagen sendes Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog slik at kommunen selv først kan vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket.

Mer informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på denne siden. Du kan også ta kontakt med juridisk seksjon på telefon 67 93 40 00 eller epost postmottak@lorenskog.kommune.no


Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på knappen som heter Hjelp (øverst til høyre) for generell hjelp om skjema.

Felter merket med * betyr at det er obligatorisk å fylle ut feltet.

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.

Vennligst vent...

Loader