• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Godkjenning av barnehager, skoler og SFO

Søknaden gjelder

Søknadsprosessen vil avhenge av tiltaket det søkes om. For nye tiltak som også er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, er det hensiktsmessig å legge opp godkjenningen i to trinn (del 1 og del 2).

Før oppstart av driften skal virksomheten være godkjent av kommunen. Søknad skal fremlegges for kommunen når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Godkjenningssøknad skal inneholde dokumentasjon på hvordan virksomheten skal etableres, bygges og drives i samsvar med forskriften.

Del 1: Søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder
Søknad om godkjenning bør legges frem for godkjenningsmyndighet når tiltaket skal planlegges, senest samtidig med søknad om rammetillatelse til plan og bygningsmyndigheten. Søker vil motta en tilbakemelding fra kommunen om hva som skal til for at godkjenning før oppstart kan gis.

Del 2: Søknad om godkjenning av barns arbeidsmiljø
Når tiltaket er oppført, må søker sannsynliggjøre at planlagte driftsmessige forhold vil være i samsvar med forskriftens krav. Det kan være forhold som av ulike grunner ikke kan dokumenteres ved godkjenningstidspunktet. Et eksempel er radon som kun kan måles i vinterhalvåret. Det samme vil gjelde målinger av f. eks romakustikk og etterklangstid. Måleresultater må i slike tilfeller dokumenteres i etterkant av godkjenning

Samtykke til plan, befaring og skolen/barnehagens etablerte internkontrollsystem, vil danne grunnlaget for en endelig godkjenning etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger  benyttes ved utfylling av dette skjema.

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Situasjonsplan
  • Plantegninger/snitt/fasade
  • Utomhusplan
  • Innredningstegninger
  • Vedlikeholdsplan
  • Renholdsplan
  • Beredskapsplan
  • Plan for parkering- og trafikkmønster
Virksomhetstype

Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på knappen som heter Hjelp (øverst til høyre) for generell hjelp om skjema.

Felter merket med * betyr at det er obligatorisk å fylle ut feltet.

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.

Vennligst vent...

Loader